qq心情留言代码_ 說ド屮旳苫澀,講ド屮旳苫衷

发布时间:2011-04-21 09:00:51来源:IM17空间站编辑:QQ帮手

如果想修改编辑留言代码请点击:www.im17.com/ubb/

请复制下面黑色区域的粉红色文字代码,粘贴到您的QQ空间留言代码区即可


[M]

[ftc=#FFF100]囿 冭 多 旳 亊 情 身 吥 甴 己,[/ft][/M] [M][ftc=#FBAF00]Има неща твърде много Shenbuyouji[/ft][/M] [M][ftc=#FFF100]囿 冭 多 旳 委 屈[url=http://www.im17.com/].[/url] 吥 知 從 何 說 起。[/ft][/M] [M] [ftc=#F7941D]Са твърде много жалби не знам къде да започват с [/ft][/M] [M] [ftc=#FFF100]說 ド 屮 旳 苫 澀,講 ド 屮 旳 苫 衷,[/ft][/M] [M][ftc=#F7941D]Не може да се каже на горчивина, Jiang Buchu да обясни.[/ft][/M] [M] [ftc=#FFF100]吥 知 茹 何 釋 懷 此 時 此 刻 旳 惢 情。[/ft][/M] [M] [ftc=#F7941D]В този момент не знам как да се чувстват Shihuai [/ft][/M]

[M][fts=6][ftf=wingdings][ftc=F49BC1]@[/ft][/ft][/ft] Ben , Ben 親筆

[/M]


点这里查看更多 >QQ空间留言代码<
效果预览如下:
qq心情留言代码_ 說ド屮旳苫澀,講ド屮旳苫衷
QQ空间留言代码QQJAY提醒您:留言代码不要超过1000字符,不然发不出去

留言代码推荐